آخرین اخبار : 

همه چيز درباره ارزش افزوده

مشمولین مرحله پنجم ثبت نام ارزش افزوده

اعلام تاريخ ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤديان مرحله پنجم براي مشاهده اطلاعيه مرحله پنجم اينجا كليك كنيد.

مشمولین مرحله چهارم

  اعلام تاريخ ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله چهارم باسمه تعالي اطلاعيه بسيار مهم قابل توجه كليه فعالان اقتصادي اعلام تاريخ ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله چهارم در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس هماهنگي و تفاهم بعمل آمده با وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور، ...

مشمولین مرحله سوم ثبت نام ارزش افزوده

قابل توجه كليه فعالان اقتصادي اعلام تاريخ قانون ماليات برارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي نمايد. الف- مشمولين مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون كليه ...

مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

مرحله دوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بسمه‌تعالي اطلاعيه بسيار مهم مرحله دوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس توافقات بعمل آمده با شوراي اصناف كشور و پيرو اطلاعيه مشترك صادره (درج شده در جرايد كثيرالانتشار بهمن ماه 1387) بدينوسيله فعالان اقتصادي مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي ...

مشمولین مرحله ۱ ثبت نام ارزش افزوده

اطلاعيه مرحله اول ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده بسمه‌تعالي وزارت امور اقتصادي و دارائي سازمان امور مالياتي كشور اطلاعيه مرحله اول ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده قابل توجه كليه عرضه كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات و واردكنندگان و صادركنندگان آنها با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده و از آنجا كه مطابق ماده (53) قانون، تاريخ ...