آخرین اخبار : 

نكته هاي مالياتي

مالیات از دیدگاه حضرت علی

از فرمایشات حضرت علی (ع ) به مالک اشتر مالیات و بیت المال رابگونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد. زیرابهبودی مالیات ومالیات دهندگان ، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشودکاردیگران نیز سامان نخواهد گرفت. زیرا همه مردم نان خورمالیات و مالیات دهندگانند. (نامه 53 نهج البلاغه )

دستور العمل بکار گیری شماره کد اقتصادی ماده ۱۶۹ مکرر

دستور العمل بکار گیری شماره کد اقتصادی ماده 169 مکرر برای مشاهده کلیک کنید

== تعریف مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ==

== تعریف مالیات == به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ...