آخرین اخبار : 

دانلود ها

متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده واحده ـ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود: بند1ـ متن زیر به عنوان بند (4) به ماده (2) قانون الحاق و تبصره (3) ماده مذکور حذف می‌شود: 4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بند2ـ متن زیر جایگزین ماده(17) ...