آخرین اخبار : 

جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی

تعریف فرهنگ مالیاتی (امیر حسن تاجیک رئیس امور مالیاتی)

جشنواره فرهنگ مالیاتی در حاشیه اولین جشنواره فرهنگ مالیاتی  امیر حسن تاجیک رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران ضمن تقدیر از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی اظهار امیدواری نمودند که تداوم برگزاری این جشنواره در سالهای بعد زمینه ساز پیدایش یک فرهنگ مالیاتی مطلوب در سطح کشور باشد. ایشان در ادامه ارتقا فرهنگ مالیاتی را یکی از عوامل ...

امیر حسن تاجیک در حاشیه جشنواره فرهنگ مالیاتی

در پایان اولین جشنواره فرهنگ مالیاتی ، امیر حسن تاجیک رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران برگزاری جشنواره را سرآغاز یک تحول در زمینه ایجاد فرهنگ مالیاتی در جامعه دانسته و ضمن ارائه تعریف فرهنگ مالیاتی ، عوامل مؤثر در ایجاد یک فرهنگ مطلوب مالیاتی را بیان نمودند. فرهنگ مالیاتی به هنگام بحث پیرامون میزان شناخت مودیان مالیاتی ...

تصاویر اختتامیه جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی

اولین جشنواره فرهنگ مالیاتی در بخش‌های مختلف هنری امروز با حضور رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی، هنرمندان و با حضور دانش آموزان دارای اثر برتر و خانواده‌های آنان در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی برگزار شد. براین اساس اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف به شرح زیر است: به نفرات اول تندیس، لوح تقدیر و ۲.۵ میلیون تومان، نفرات دوم لوح تقدیر ...

برگزیدگان اولین جشنواره فرهنگ مالیاتی معرفی شدند

اولین جشنواره فرهنگ مالیاتی در بخش‌های مختلف هنری امروز با حضور رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی، هنرمندان و با حضور دانش آموزان دارای اثر برتر و خانواده‌های آنان در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی برگزار شد. براین اساس اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف به شرح زیر است: به نفرات اول تندیس، لوح تقدیر و ۲.۵ میلیون تومان، نفرات دوم لوح تقدیر ...