پاسخ تمرینات حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

پاسخ سوالات حسابداری مدیریت تالیف دکتر رضا شباهنگ انتشارات سازمان

 

حل مساةل تمامي فصول حسابىاري مىيريت دکتر رضا شباهنگ   حل-مسائل-فصل-اول-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ حل-مسائل-فصل-پنجم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ   حل-مسائل-فصل-چهارم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ   حل-مسائل-فصل-دوم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ   حل-مسائل-فصل-دهم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ   حل-مسائل-فصل-سوم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ    حل-مسائل-فصل-ششم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ    حل-مسائل-فصل-هشتم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ   حل-مسائل-فصل-هفتم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ

 

حل-مسائل-فصل-ششم-حسابداری-مدیریت-دکتر-شباهنگ

در مورد پاسخ سوالات فصل ششم خصوصا در سوال 5 اشتباه محاسباتی وجود دارد که برای مشاهده اصلاحات  اینجا  کلیک کنید.در صورت مشاهده اشتباهات محاسباتی در هریک از پاسخ ها در قسمت  ارسال نظرات همان صفحه که دانلود کردین موضوع را برای اطلاع دوستانتان ارسال کنید.