آخرین اخبار : 

مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست ؟

مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست ؟

• اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولید کننده داخلی است .

• در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض ، تولید کنندگان ایرانی ناچار بودند به طور سلسله وار برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازند یعنی

مثلاً برای یک خودرو هم تولید کننده مواد اولیه و هم قطعه ساز و هم کارخانه تولید کننده به طور جداگانه و هر کدام سه درصد مالیات تجمیع

عوارض می پرداختند اما در عین حال بنگاه های فروش خودرو ، دلالان خودرو و شرکت های وارد کننده خودرو ، از پرداخت مالیات معاف

بودند . با اجرای مالیات بر ارزش افزوده سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می شوند و در عوض این توزیع

کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کنند.

 

سید مجتبی میر طالبی