آخرین اخبار : 

‘گزارش تصویری دیدار ریاست محترم سازمان امور مالیاتی و جمعی از مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی از شهرک صنعتی عباس آباد

گزارش تصویری از دیدار معاون اول رییس جمهور ، وزیر صنعت و معدن و روُسای محترم سازمان امور مالیاتی ، تامین اجتماعی ، صنعت و معدن و جمعی از مدیران ارشد استان تهران از شهرک صنعتی عباس آباد (پاکدشت)

photo363060539539171932

photo363060539539171922

photo363060539539171923

 

photo363060539539171924

photo363060539539171925

photo363060539539171926

photo363060539539171927

photo363060539539171928

photo363060539539171929

photo363060539539171930

photo363060539539171931

 

photo363060539539171933