آخرین اخبار : 

دکتر کیائی درباره فرایند انتخاب موضوع و استاد راهنما قبل از تصویب پروپوزال

قابل توجه دانشجویان در آستانه انتخاب موضوع پایان نامه
فرایند انتخاب موضوع و استاد راهنما قبل از تصویب پروپوزال

ضمن تبریک آستانه پایان یافتن دوره نظری و آغاز دوره تحقیق علمی و عملی، به کلیه دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد ، برای شروع و گذراندن یک دوره علمی، پویا و خاطره انگیز، توجه به نکات زیر جهت انتخاب موضوع پایان نامه و هماهنگی با استاد راهنما قبل از ارائه به گروه حسابداری و تصویب طرح پیشنهاد پژوهش(پوروپوزال) ضروری است:
۱٫ انتخاب موضوع باید با هماهنگی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری صورت گیرد.
۲٫ موضوع انتخاب شده باید جدید و کاملا مرتبط با رشته تحصیلی باشد و از انتخاب موضوعات تکراری و غیر مرتبط اکیدا خودداری گردد.
۳٫ با توجه به ظرفیت علمی دانشجویان و به منظور جلوگیری از دوباره کاری احتمالی و داشتن نوآوری تحقیقاتی مبنای انتخاب موضوع پایان نامه، انتخاب یک مقاله زمینه(base article ) به زبان انگلیسی از سایت های مرجع و معتبر علمی، نظیرElsevier و از مقالات ۲ سال اخیر می باشد.
۴٫ مقالات زمینه (base ) باید با رویکرد علمی پژوهشی و مبتنی بر روشناسی علمی تحقیق تدوین شده و دارای محتوای زیر باشند:
۱‌‌‌‌‌.عنوان موضوع(با متغیرهای عملیاتی واضح و مشخص) ۲٫ چکیده(abstract ) 3. واژگان کلیدی(key words ) 4. مقدمه(introduction ) 5. ادبیات تحقیق (literature review )6. فرضیه های تحقیق(hypothesis development ) 7. متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق (independent and dependent variables )8. متدولوژی (methodology )،۹٫ نمونه(sample ) 10. تجزیه و تحلیل داده ها (data analysis )11. نتیجه گیری ( (conclusion 12. منابع و ماخذ(references )
۵٫ با توجه به زمان محدود و مشغله زیاد استادان و دانشجویان محترم در مدت زمان حضور در دانشگاه، خواهشمند است در دیدارهای حضوری با استادان برای انتخاب موضوع پایان نامه، که معمولا در اوقات استراحت بین کلاسها و بعد از پایان یافتن کلاسها می باشد، برای جلوگیری از اتلاف وقت و بلاتکلیف ماندن، تسهیل شدن و سرعت بخشیدن به انتخاب موضوع، خلاصه ترجمه ای از هر مقاله زمینه به شکل زیر تهیه گردد: عنوان، چکیده، سوال یا هدف تحقیق (معمولا در مقدمه بیان می شود)، فرضیه ها، متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، تعداد و نوع نمونه ها و نام داده هائی که گردآوری و تحلیل شده است(نظیر نسبتهای مالی، اندازه، رشد … و نحوه دسته بندی متغیرهای تحقیق برای تجزیه و تحلیل آماری)، روش های آماری استفاده شده شامل آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون، آزمون فرضیه ها در قالب حداکثر یک صفحه به صورت سلیس، روان و بدون غلط ترجمه شده و به پیوست مقاله زمینه گردد و برای بررسی و اظهارنظر در اختیار استاد قرار گیرد.
۶٫ با توجه به اینکه جدید بودن موضوع تحقیق و متغیرهای عملیاتی آن از ملاکهای اصلی انتخاب موضوع بوده و بی توجهی به این مسئله مشکلات جدی را برای دانشجویان عزیز ایجاد می کند. تاکید اکید می شود که با جستجوی عنوان موضوع به زبان فارسی، در سایت های علمی نظیر ایران داک و SID و حتی جستجوی ساده در اینترنت و مطالعه مقاله های مشابه فارسی، از تکراری نبودن موضوع و متغیرهای آن اطمینان حاصل شود. چرا که مسئولیت نهائی تکراری بودن موضوع به عهده دانشجو می باشد.
۷٫ دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی، به این نکته مهم توجه داشته باشند که پایان نامه ماحصل اصلی و مستند دوره کارشناسی ارشد، و آبروی علمی شما در محافل آکادمیک و حرفه ای می باشد. استادان محترم نیز دلسوزانه در کنار شما به عنوان راهنما تا پایان تحقیق حضور دارند. رد یک یا چند مقاله زمینه (base ) یا موضوع توسط اساتید محترم، دال بر ناکارآمدی عملکرد شما نیست و خدای ناکرده نباید موجب سرخوردگی یا ناامیدی گردد، بلکه این کار، جزئی از فرایند انتخاب مناسبترین موضوع برای پایان نامه، و معیاری برای سنجش پایداری ،‌ استقامت علمی و پشتکار شما به عنوان یک دانشجوی فرهیخته تحصیلات تکمیلی بوده و موجب بالندگی، بارور شدن و غنی تر شدن علم و دانسته های شما، در شان و جایگاه تحصیلات تکمیلی می گردد و خاطره این تلاش ارزشمند و درعین حال سخت و شیرین بعد از پایان تحصیلات، مادام به عنوان یادگار در ذهن شما باقی خواهد ماند.

موفق،امیدوار و پیروز باشید
کیائی