آخرین اخبار : 

جرایم مالیاتی

قوانین مالیاتی

پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر : به ازای هرماه ۲/۵ درصد مالیات
عدم تسلیم اظهارنامه برای مشمولین بند های (الف) و (ب) ماده ۹۵ ق.م.م : معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق (غیر قابل بخشودگی )
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای مشمولین بند (ج) ماده ۹۵ ق.م.م : معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق
جریمه مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند لیکن درآمد های کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی داشته اند : ۴۰ درصد مالیات متعلق به درامد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی (غیر قابل بخشودگی )
جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمولین بند های (الف) و (ب) ماده (۹۵) ق.م.م : معادل ۲۰ درصد مالیات به ازای هر یک از موارد
جریمه رد دفتر : ۱۰ درصد مالیات
جریمه عدم تسلیم حقوق ظرف مهلت مقرر : ۲ درصد حقوق پرداختی
جریمه عدم تسلیم مالیات حقوق ظرف مهلت مقرر : ۲۰ درصد مالیات مالیات پرداخت نشده
جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی ظرف مهلت مقرر : ۲۰ درصد مالیات مالیات پرداخت نشده
جریمه عد م ارسال صورت یا فهرست یا قرارداد پیمانکاری : ۱درصد مبلغ کل قرارداد
جریمه عدم اعلام کتبی شروع فعالیت به اداره امور مالیاتی محل ، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت : ۱۰ درصد مالیات قطعی و محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی
جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله ، حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود برای مشمولین بند های (الف )و (ب ) ماده ۹۵ ق.م.م : ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله
جریمه عدم ارائه فهرست معاملات فصلی برای مشموین بند های (الف ) و (ب ) ماده ۹۵ ق.م.م : ۱درصد معاملات
جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق فروش در هر سال برای مشاغلی که فراخوان گردیده اند : محرومیت از معافیت های مقرر در قانون برای سال مربوط
جریمه عدم ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در مهلت تعیین شده : محرومیت از معافیت های مقرر در قانون برای سال مربوط و محرومیت از بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *