آخرین اخبار : 

امیر حسن تاجیک رئیس امور مالیاتی اداره کل جنوب استان تهران

امیرحسن تاجیک رئیس امور مالیاتی جنوب استان تهران

نام : امیر حسن
نام خانوادگی : تاجیک
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

پست سازمانی : رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

سوابق شغلی و اجرایی:
۱٫ مأمور مالیاتی در رده های مختلف سازمانی (کارشناس تا رئیس امور مالیاتی- سالهای ۷۵-۹۴)
۲ . مسئول رسیدگی کارگروههای استانی اشخاص حقوقی (سالهای ۸۵-۹۴)
۳٫ نماینده دادستان انتظامی مالیاتی ( سالهای ۹۰-۹۱)
۴٫ مسئول آموزش پیاده سازی فرآیندهای استاندارد شده مالیاتی
۵٫ سرپرست هیات اجرایی ماده ۱۸۱ ق.م.م
۶٫ عضو هیات حسابرسی بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم( سالهای ۸۹ – ۹۵)

سوابق علمی :
۱ . دارای دانشنامه کارشناسی در رشته حسابداری
۲ . دارای دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی
۳ . کسب رتبه دوم استانی در آزمون تعیین سطح سال ۱۳۹۳
۴ . مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
۵ . عضو انجمن حسابداران خبره ایران به شماره عضویت ۶۷۵۳