آخرین اخبار : 

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال اطلاعات فصل پاییز سال ۱۳۹۵

قابل توجه مودیان محترم گرامی مشمول ارائه صورت معاملات فصلی

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال اطلاعات فصل پاییز سال۱۳۹۵

 

بر اساس بخشنامه شماره ی ۲۰۰/۹۵/۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل پاییز تا پایان فروردین ۱۳۹۶ تمدید گردید.

منبع سایت سازمان امور مالیاتی کشور

http://ttms11.tax.gov.ir/t6/ShowNews.aspx?Code=204